เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4คำานวณดอกเบี้ยทบต้น กำาหนดให้โปรแกรมรับเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)จากทางแป้น พิมพ์ แสดงผลยอดเงินคงเหลือรวมดอกเบี้ยแต่ละปีจนกว่าจำานวนเงินยอดเงินคงเหลือจะมีค่าเกิน 1 ล้านบาท ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเงินต้นเป็น 500000 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี Input balance and rate: 500000 7 Year 1 balance = 535000 Year 2 balance = 572450 Year 3 balance = 612522 Year 4 balance = 655398 Year 5 balance = 701276 Year 6 balance = 750365 Year 7 balance = 802891 Year 8 […]

Tag : Blog , C++ , c++

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: