เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q8

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q8จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ คำานวณ x y โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า x เป็นจำานวนจริงและ y เป็นจำานวนเต็มบวก แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 3 และ 4 ตามลำาดับ Input x and y: 3 4 3 raised to the power of 4 = 81 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 5 และ 0 ตามลำาดับ Input x and y: 5 0 5 raised to […]

Tag : Blog , C++ , c++

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: